Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: ING Bank Śląski SA
Oddział: O. w Radomiu ul.Żeromskiego 40
Adres: Radom, ul.Żeromskiego 40, 26-610 Radom
Telefon: 48 340-56-31
Fax: 48 340-56-33