Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: Bank BPH SA
Oddział: Centrum Rozliczeniowe
Adres: Kraków, al.Pokoju 1, 31-548 Kraków
Telefon: 58 300-71-61
Fax: 58 300-71-55