Dodatkowe informacje o rachunku bankowym

Konto prowadzone przez bank

Bank Zachodni WBK SA

Oddział banku
Centrala - Centrum Kredytowe w Poznaniu
Adres
Poznań
ul.Druskienicka 6
60-476 Poznań
Telefon
61 849-76-00
Fax
61 849-58-59