Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
Oddział: Centrala - Centrum Kredytowe w Poznaniu
Adres: Poznań, ul.Druskienicka 6, 60-476 Poznań
Telefon: 61 849-76-00
Fax: 61 849-58-59