numer konta

Sprawdź poprawność numeru konta bankowego oraz jaki bank prowadzi rachunek

Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

  • Nazwa banku: Bank Zachodni WBK SA
  • Oddział: Centrala - Centrum Kredytowe w Poznaniu
  • Adres: ul.Druskienicka 6, 60-476 Poznań
  • Telefon: 61 849-76-00
  • Fax: 61 849-58-59, 61 856-51-01 do 02

© 2014 numerkonta.com - Polityka prywatności