Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: Bank Pocztowy SA
Oddział: Centrala w Bydgoszczy (Piła)
Adres: Bydgoszcz, ul.Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
Telefon: 52 349-91-00
Fax: 52 349-92-44