Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: Ikano Bank GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce
Oddział: Oddział w Warszawie
Adres: Warszawa, ul.Postępu 21B, 02-676 Warszawa
Telefon: 22 431-56-13
Fax: 22 431-56-99