Dodatkowe informacje o rachunku bankowym

Konto prowadzone przez bank

Ikano Bank AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

Oddział banku
Oddział w Warszawie
Adres
Warszawa
ul.Postępu 14
02-676 Warszawa
Telefon
22 431-56-00
Fax
22 431-56-99