Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim
Oddział: Centrala
Adres: Ośno Lubuskie, ul.Bolesława Chrobrego 5, 69-220 Ośno Lubuskie
Telefon: 95 757-61-35
Fax: 95 757-60-76