Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: Bałtycki Bank Spółdzielczy
Oddział: O. w Bobolicach
Adres: Bobolice, ul.Magazynowa 4, 78-430 Bobolice
Telefon: 94 318-73-31
Fax: 94 318-75-70