Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Siedlcach
Oddział: Centrala
Adres: Siedlce, ul.Pusta 5/9, 08-100 Siedlce
Telefon: 25 632-73-49
Fax: 25 644-09-88