Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: Powiatowy Bank Spółdzielczy w Sokołowie Podlaskim
Oddział: Centrala
Adres: Sokołów Podlaski, ul.Wolności 48, 08-300 Sokołów Podlaski
Telefon: 25 781-27-12
Fax: 25 781-27-98