Wprowadź numer konta do sprawdzenia

(np. 26 1050 1445 1000 0022 7647 0461)

Podany numer konta jest nieprawidłowy

Rachunek prowadzony przez:

Nazwa banku: Bank Spółdzielczy w Lubrańcu
Oddział: O. w Chodczu
Adres: Chodecz, ul.Apteczna 2, 87-860 Chodecz
Telefon: 54 284-80-21
Fax: 54 284-80-88